|   نماز ميت

آيا براي نماز ميت، وضو لازم است؟

ادامه

|   نماز ميت

آيا نمازي که زن بر ميت مي‏خواند صحيح است؟

ادامه

|   نماز ميت

آيا جايز است کسي که دچار حدث اکبر يا اصغر است بر ميت نماز بخواند؟

ادامه

|   نماز ميت

حکم جنين سقط شده‏اي که عمرش کمتر از چهار ماه است، چيست؟

ادامه

|   نماز ميت

حکم برپايي نماز ميت در خيابان عمومي چيست؟ آيا تفاوت يا فضيلتي براي برپايي نماز ميت در مسجد وجود دارد؟

ادامه

|   نماز ميت

آيا جايز است بر شرابخوار و کسي که خودکشي کرده نماز ميت خواند؟ وآيا جايز است درنماز بر او گفته شود (اللهم لا نعلم منه الا خيرا)؟

ادامه

|   نماز ميت

آيا خواندن نماز ميت بر کودکان مسلمان واجب است؟

ادامه