|   عدم وجود مانع (نفوذ آب) بر روي اعضاء

شخصي پس از انجام غسل و خواندن نماز، چيزي بر بدنش ديد که مانع رسيدن آب به بدن مي‏شود. آيا نمازش صحيح است؟

ادامه

|   عدم وجود مانع (نفوذ آب) بر روي اعضاء

پس از غسل، مانعي روي دست راستم ديدم، حکم غسلم چيست؟

ادامه

|   عدم وجود مانع (نفوذ آب) بر روي اعضاء

اگر چند روز پس از غسل مانعي را در اعضاء بدن ببينم، آيا بايد غسل و نمازها را دوباره انجام دهيم؟

ادامه

|   عدم وجود مانع (نفوذ آب) بر روي اعضاء

حکم شستن موها فقط با آب در هنگام غسل واجب چيست؟ و آيا روغني که روي مو وجود دارد مانع به حساب مي‏آيد و بايد قبل از غسل آن‎را با شامپو برطرف کرد؟

ادامه

|   عدم وجود مانع (نفوذ آب) بر روي اعضاء

اگر بقاياي روغن روي مو بماند، آيا غسل جنابت باطل مي‏شود؟

ادامه

|   عدم وجود مانع (نفوذ آب) بر روي اعضاء

آيا خالکوبي روي بدن مانعي براي غسل به حساب مي‏آيد و ضرر به غسل و نماز مي‏زند؟

ادامه

|   عدم وجود مانع (نفوذ آب) بر روي اعضاء

دو روز پس از غسل حيض متوجه شدم تکه هاي بسيار کوچکي از لاک روي بعضي از ناخنهايم وجود دارد. آيا بايد غسل ونمازهايم را دوباره انجام دهم؟

ادامه

|   عدم وجود مانع (نفوذ آب) بر روي اعضاء

روي کمرم چسب درمان کمر درد قرار مي‏دهم. پس از برداشتنش تکه‏هاي کوچکي از چسب روي کمرم باقي مي‏ماند. آيا غسل جنابت با وجود آنها صحيح است؟

ادامه

|   عدم وجود مانع (نفوذ آب) بر روي اعضاء

نوعي وسيله ضد بارداري، مثل چسب وجود دارد که بر بازو يا ران، قرار مي‏دهند و حسابش مثل قرص ضد بارداري است، يعني فقط در ايام عادت ماهانه تقريبا هر سه...

ادامه

|   عدم وجود مانع (نفوذ آب) بر روي اعضاء

آيا حرام است که دختران از موي مصنوعي استفاده کنند و آن مويي است که به وسيله قطعه‏اي فلزي به موهاي اصلي متصل مي‏شود؛ وآيا اين مو به صحت غسل يا وضو ضرر...

ادامه