|   احكام مضطربه

دختري هستم كه ايام عادتم از نظر وقت و عدد نامرتب است. به مدت پنج روز، مايعي به شكل چرك (نه به صورت خون) از من خارج شده است. در اين پنج روز وظيفه من...

ادامه

|   احكام مضطربه

دختري مشكلات هورموني دارد و به همين دليل خونريزي نامرتبي پيدا كرده است؛ از نظر زمان گاهي در وقت عادت و معمولا در هر روزي از ماه، و از نظر مقدار گاهي...

ادامه

|   احكام مضطربه

دختري، عادت نامنظم دارد. ده روز خون مي‏بيند ولي در طول اين مدت، دائما خونريزي قطع و وصل مي‏شود و اين حالت از ابتداي بلوغ او بوده است. آيا همه اين...

ادامه

|   احكام مضطربه

چهل و شش سال سن دارم و عادتم نامنظم شده است. چند بار از وقت طبيعيش به تأخير افتاده است و از طرفي در يك ماه دوبار عادت شده‏ام، و طبق معمول كه در پنج...

ادامه

|   احكام مضطربه

همسرم به دليل مصرف قرصهاي ضد بارداري دچار خونريزي دائمي شده است. با توجه به اينكه ايشان قبل از زايمان صاحب عادت وقتيه و عدديه بوده است، اکنون عادتش را...

ادامه

|   احكام مضطربه

پس از قراردادن آيودي ترشحات نامرتبي را بين عادات ماهيانه ام مي‏بينم كه دو يا سه روز ادامه دارد ولي بسيار كم است. آيا در اين ايام مي‏توانم نماز بخوانم...

ادامه