|   آنچه که جنابت با آن تحقق پيدا مي‏کند

غسل جنابت چيست و کيفيت آن چگونه است؟

ادامه

|   آنچه که جنابت با آن تحقق پيدا مي‏کند

چه موقع غسل جنابت بر زن واجب مي‏شود؟

ادامه

|   آنچه که جنابت با آن تحقق پيدا مي‏کند

حکم ترشحات که از مرد خارج مي‏شود چيست؟

ادامه

|   آنچه که جنابت با آن تحقق پيدا مي‏کند

اگر بعد از غسل جنابت، مني که مرد داخل رحم زن ريخته، خارج شود، آيا واجب است که زن دوباره غسل کند؟

ادامه

|   آنچه که جنابت با آن تحقق پيدا مي‏کند

اگر در اجماع از کاندوم استفاده شود، آيا غسل جنابت واجب مي‏شود؟

ادامه

|   آنچه که جنابت با آن تحقق پيدا مي‏کند

اگر مرد در دخول حشفه «سرآلت» در فرج زن شک کند، آيا بنا بر تحقق دخول گذاشته مي‏شود و غسل بر آنها واجب مي‏شود يا نه؟

ادامه

|   آنچه که جنابت با آن تحقق پيدا مي‏کند

اگر بدون دخول با نامزدم آميزش‏کنم، با علم به اينکه مي‏دانم هنوز باکره‏ام، آيا غسل بر من واجب مي‏شود؟

ادامه

|   آنچه که جنابت با آن تحقق پيدا مي‏کند

آيا بازي کردن با اعضاي تناسلي همسر بدون اينکه دخول يا انزال صورت گيرد، موجب غسل زن و شوهر مي‏شود؟

ادامه

|   آنچه که جنابت با آن تحقق پيدا مي‏کند

اگر مرد بدون دخول، مني خود را داخل فرج همسر باکره خود ريزد، آيا غسل جنابت بر زن واجب مي‏شود و آيا بايد زمان طلاق، تمام مهر او را بپردازد؟

ادامه

|   آنچه که جنابت با آن تحقق پيدا مي‏کند

آيا در مقاربت از پشت، غسل بر زن واجب مي‏شود؟

ادامه