|   وضوي جبيره

حکم جبيره چيست و کيفيت وضوي آن چگونه است؟

ادامه

|   وضوي جبيره

کسي که بخاطر ترک خوردن يا شکستن ناخن‏ها مجبور است بر روي آنها دوا بگذارد با اينکه اين دارو، لايه‏اي به وجود مي‏آورد که مانع رسيدن آب به ناخن مي‏شود،...

ادامه

|   وضوي جبيره

مسح کشيدن بر جبيره در وضو جايز است، ولي آيا مسح بر بلوزي که مجاور جبيره است هم جايز است؟

ادامه

|   وضوي جبيره

بر دست راستم جبيره‏اي گذاشته ام، چگونه وضو بگيرم؟

ادامه

|   وضوي جبيره

شستن عضو شکسته‏اي که آب براي آن ضرر دارد، در وضو چگونه است؟

ادامه

|   وضوي جبيره

يک عمل جراحي در شکمم انجام داده‏ام و بر پشت دستم سوزني قرار داده‏اند که با باند و نوار پانسمان پوشيده شده است و بخاطر دردي که دارد نمي‏توانم آن‎را...

ادامه

|   وضوي جبيره

حکم وضوگرفتن و غسل در صورتي که زخمي خونريزي مي‏کند، چيست؟

ادامه

|   وضوي جبيره

پايم را گچ گرفته‏ام و فقط چند انگشتم پيداست، آيا فقط انگشتاني که ظاهر است را مسح کنم؟

ادامه