|   تکليف شخص وسواسي

من جواني بيست و پنج ساله ام. تقريباً پنج سال است كه دچار وسواس شده ام و الآن احساس مي‏كنم كه تمام دنيا پيش چشمم تيره و تار است؛ به گونه اي كه بعضي...

ادامه

|   تکليف شخص وسواسي

من از وسواس به‎خصوص در مورد طهارت و نماز، رنج مي‏برم، راه حل چيست؟

ادامه

|   تکليف شخص وسواسي

آيا كسي كه در امور طهارت احتياط مي‏كند؛ مثلا در همه چيزهايي كه شك مي‏كند آن‎را تطهير مي‏كند، اجر و پاداشش بيشتر از كسي نيست كه احتياط نمي‏كند، بلكه به...

ادامه

|   تکليف شخص وسواسي

آيا براي مکلف جايز است براي رهايي از مشكلات داخل منزل و آسايش حال اهل خانه نسبت به طهارت، به فرد وسواس دروغ بگويد؟

ادامه