|   تطهير با زمين

آيا زمين، پاي مصنوعي را هم تطهير مي‎كند؟ (كسي كه پاي او قطع شده است و پاي مصنوعي مي‏گذارد و يا از عصا استفاده مي‏كند.)

ادامه

|   تطهير با زمين

آيا خيابانهاي آسفالت شده با قير هم جزء زمين به حساب مي‏آيد، و كف پا را پاک مي‏كند؟

ادامه

|   تطهير با زمين

آيا زمين، لاستيك‏هاي ماشين را پاک مي‏كند؟

ادامه