نمایش تمام پاسخ ها
مخفی کردن پاسخ ها
  • مکلف در خصوص شک بین رکعت سوم و چهارم چه باید بکند؟

    بنا را بر چهار بگذارد و یک رکعت نماز احتیاط اقامه کنه