شنبه اول ماه ربیع الثانی 1440 است

دفتر شرعی مؤسسه علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله با صدور بیانیه‌ای شنبه 17 آذر 1397 را اول ماه ربیع الثانی 1440 اعلام کرد. در بیانیه این دفتر آمده است:

شنبه اول ماه ربیع الثانی 1440 است

 

دفتر شرعی مؤسسه علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله با صدور بیانیه‌ای شنبه 17 آذر 1397 را اول ماه ربیع الثانی 1440 اعلام کرد.در بیانیه این دفتر آمده است:

 

هلال جدید (اقتران مرکزی) در روز جمعه 16 آذر 1397 در ساعت 07:20 صبح به وقت جهانی و 09:20 به وقت محلی بیروت متولد می‌شود و داری ویژگی‌های زیر است:

در شب شنبه (شام روز جمعه) امکان دیدن هلال در افق شهر بیروت، با چشم غیرمسلح و چشم مسلح وجود ندارد و احتمال دیدن آن فقط در برخی از مناطق دنیای غربی وجود دارد که بخشی از شب را با آن‌ها اشتراک نداریم که در تصویر شماره 1 معلوم است و امکان دیدن آن در تعدادی از مناطق آمریکای شمالی و مرکزی و جنوبی که ما بخشی از شب را با آن‌ها اشتراک داریم، وجود دارد (تصویر شماره 2)؛ بنابراین طبق مبنای فقهی علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله (ره) که امکان رؤیت هلال (چه با چشم غیرمسلح و چه چشم مسلح) در هر منطقه‌ای که بخشی از شب را با آن اشتراک داریم، کافی می‌داند، روز شنبه (17 آذر 1397) در مناطقی که با مناطق رؤیت بخشی از شب را اشتراک دارند و روز یک‌شنبه (18 آذر 1397) در مناطقی که با مناطق رؤیت بخشی از شب را اشتراک ندارد، اول ماه ربیع الثانی 1440 است.

از خداوند سبحانه و تعالی توفیق عمل به آن چه دوستی و رضایت او در آن است مسئلت می‌نمایم و از او می‌خواهیم که ما را حول محور خیر، هدایت و تقوا گرد آورد که او شنوای داناست.

دفتر شرعی مؤسسه علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله

بیروت؛ 28 ربيع الأوَّل 1440 هـ برابر با ٦/١٢/٢٠١٨ م