جمعه 25 خرداد 1397 عید سعید فطر است

دفتر شرعی مؤسسه علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله (ره) با صدور بیانیه ای روز جمعه را اول ماه شوال 1439هـ اعلام کرد. در این بیانیه آمده است:

جمعه 25 خرداد 1397 عید سعید فطر است

 

دفتر شرعی مؤسسه علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله (ره) با صدور بیانیه ای روز جمعه را اول ماه شوال 1439هـ اعلام کرد. در این بیانیه آمده است:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

هلال جدید (اقتران مرکزی) در روز چهارشنبه 23 خرداد 1397 در ساعت 19:43 به وقت جهانی و 22:43 به وقت محلی بیروت متولد می شود. اما در شب پنجشنبه (شامگاه روز چهارشنبه) در هیچ یک از مناطق جهان چه با چشم مسلح و چه غیر مسلح دیده نمی شود، بلکه دیدن آن محال است. چون هلال پیش از ناپدید شدن خورشید غایب می شود و اقتران بعد از ناپدید شدن خورشید روی می دهد. از این رو روز پنجشنبه 24 خرداد 1397 آخرین روز ماه رمضان است و در شب جمعه (شامگاه پنجشنبه) هلال جدید با چشم غیرمسلح و به آسانی در تعدادی از مناطق آمریکای شمالی و جنوبی و غرب آفریقا و به شرطی که هوا صاف باشد، در تعدادی از مناطق آفریقا و شرق و جنوب شبه جزیره عربستان و به سمت شمال در تعدادی از کشورهای عربی و جنوب آسیا دیده می شود. هلال در برخی از مناطق غرب استرالیا نیز با کمک ابزارهای هلال یاب دیده می شود. همین طور با چشم مسلح در مناطق دیگر مانند شمال اروپا و شمال و شرق آسیا و استرالیا هلال دیده می شود.

ذکر این اشاره لازم است که در شب جمعه دیدن هلال با چشم مسلح در افق شهر بیروت امکان پذیر است و اگر هوا صاف باشد، ممکن است با چشم غیرمسلح به کمک ابزارهای هلال یاب نیز دیده شود.

بنابراین طبق مبنای فقهی علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله (ره) روز جمعه 25 خرداد 1397 برای تمام قسمت های زمین، اول ماه شوال است و میان بخش شرقی و غربی زمین در این باره تفاوتی وجود ندارد. چون به نظر ایشان امکان رؤیت هلال (چه با چشم غیر مسلح و چه غیر مسلح) در هر منطقه از جهان که بخشی از شب را با آن مشترک هستیم، کفایت می کند. علاوه بر این سی روز از ماه رمضان سپری شده است. این عید بر همه مسلمانان مبارک باشد. از خداوند می خواهیم که ماه رمضان را با خیر، میمنت و برکت برای همه بازگرداند و به ما توفیق اطاعت در سایر روزها عنایت فرماید. انه سمیع مجیب.

دفتر شرعی مؤسسه علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله (ره)

بیروت