چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 هـ اول ماه رمضان 1439 هـ است

هلال جدید (اقتران مرکزی) در روز سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 هـ در ساعت 11:48 به وقت جهانی و 14:48 به وقت محلی شهر بیروت متولد می‌شود.

بیانیه دفتر شرعی مؤسسه علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله (ره)

درباره اول ماه رمضان 1439 هـ

چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 هـ اول ماه رمضان 1439 هـ است

 

بسم الله الرحمن الرحیم

هلال جدید (اقتران مرکزی) در روز سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 هـ در ساعت 11:48 به وقت جهانی و 14:48 به وقت محلی شهر بیروت متولد می‌شود.

همان طور که در تصویر شماره 1 به روشنی دیده می‌شود، در شب چهارشنبه (عصر سه شنبه) در بخش‌هایی از آمریکای شمالی، مرکزی و اغلب مناطق آمریکای جنوبی، این هلال با چشم مسلح دیده می‌شود. از این رو طبق مبنای فقهی علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله (ره) که امکان رؤیت هلال را (چه با چشم غیرمسلح و چه با چشم مسلح) در هر منطقه‌ای که بخشی از شب را با آن اشتراک داریم، کافی می‌داند، برای مناطقی که بخشی از شب را با مناطق رؤیت مشترک هستند، چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 اول ماه رمضان 1439 است و برای مناطقی که بخشی از شب را با مناطق رؤیت مشترک نیستند، پنج شنبه 27 اردیبهشت 1397 اول ماه رمضان 1439 است.

از خداوند متعال می‌خواهیم که این ماه را ماه خیر، برکت و رحمت برای مسلمانان قرار دهد، به ما توفیق روزه‌داری و عبادت در روزها و شب‌های این ماه عنایت فرماید، به ما توفیق طاعت و انجام کارهای خیر عنایت کند، این ماه را با مغفرت و قبولی اعمال به پایان ببرد، مسلمانان را متحد گرداند و آنان را بر دشمنانشان پیروز نماید که او شنوای پاسخگو و مهربان‌ترین مهربانان است.

دفتر شرعی مؤسسه علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله (ره)

بیروت؛ 22 شعبان 1439 هـ برابر با 8/5/2018 م