اعلام تاریخ دقیق عید سعید فطر

دفتر شرعی مؤسسه علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله روز جمعه در بیانیه‌ای روز یکشنبه آینده برابر با ۲۵ ژوئن/۴ تیر 1396 را روز عید سعید فطر اعلام کرد.

دفتر شرعی مؤسسه علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله (ره)

یکشنبه ۴ تیر 1396 هـ را عید سعید فطر اعلام کرد

 

دفتر شرعی مؤسسه علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله روز جمعه در بیانیه‌ای روز یکشنبه آینده برابر با ۲۵ ژوئن/۴ تیر 1396 را روز عید سعید فطر اعلام کرد.

 

در بیانیه دفتر شرعی این مؤسسه آمده است:

هلال جدید ماه شوال (اقتران مرکزی) روز شنبه بیست و چهارم ماه ژوئن ۲۰۱۷ میلادی در ساعت ۳۱: ۰۲ بامداد به وقت جهانی و 05:31 به وقت محلی بیروت متولد می‌شود و در عصر روز شنبه (یکشنبه شب) رؤیت هلال به شکل زیر ممکن است:

با چشم غیرمسلح و به آسانی در ساحل شمال غربی آمریکای جنوبی قابل رؤیت است.

با چشم غیرمسلح و در شرایط آب و هوایی ایدئال در اغلب مناطق آمریکای جنوبی و برخی از مناطق آمریکای شمالی   قابل رؤیت است.

رؤیت هلال ماه در اغلب مناطق آفریقا با چشم مسلح قابل رؤیت است.

بر این اساس و بر طبق مبانی فقهی آیت الله سید محمد حسین فضل الله که رؤیت ولو با چشم مسلح را در هر کدام از مناطق جهان که بخشی از شب را با آنها اشتراک داریم، کافی می‌داند، روز یکشنبه ۲۵ ژوئن (برابر با ۴ تیرماه 1396)  در بخش‌های شرقی و غربی کره زمین، روز عید سعید فطر است. از خداوند می‌خواهیم که این روز را آکنده از میمنت، خیر و برکت برای مسلمانان تجدید فرماید.

خدایا این روز را برای مسلمانان مبارک گردان، روزه‌داری ما در این ماه را به بهترین وجه قبول فرما، کید و توطئه دشمنان را به خودشان بازگردان و موضع ما را بر اساس حق متحد گردان و رضایت و بهشت خود را نصیب ما بفرما که او مهربان‌ترین مهربانان هستی.

دفتر شرعی مؤسسه علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله (ره)

بیروت؛ 21 رمضان 1438 هـ برابر با 26 خرداد 1396 هـ و ١٦/٦/٢٠١٧م