• جدیدترین اخبار
  • مقالات
  • خطبه‌ها
  • سخنرانی‌ها
  • فتواها
  • بیانیه‌ها
  • دیدارها

جدید‌ترین اخبار

دفتر میهمانان

دفتر میهمانان

مقالات

دفتر میهمانان

دفتر میهمانان

خطبه‌ها

دفتر میهمانان

دفتر میهمانان

سخنرانی‌ها

دفتر میهمانان

دفتر میهمانان

فتواها

دفتر میهمانان

دفتر میهمانان

بیانیه‌ها

دفتر میهمانان

دفتر میهمانان

دیدارها

دفتر میهمانان

دفتر میهمانان

۴ تیر ۱۳۹۸ ، ۲۲ شوال ۱۴۴۰ ه‍.ق. ، ۲۵ ژوئن ۲۰۱۹

الإمام عليٌّ(عليه السلام)
مِن شِيَمِ الأبرارِ حَمْلُ النُّفوسِ على الإيثارِ

واداشتن جانها به ايثار، از خوى نيكوكاران است
ميزان الحكمه، جلد 1، ص 22

فرم استفتاء

صفحۀ اول